Next

Yvonne Strahovski Net Worth Measurements Bra Size Weight Shoe Size

Yvonne Strahovski Net Worth 2020:
$8 Million
Yvonne Strahovski Body Measurements:
34-24-35 inches
Yvonne Strahovski Birth Date:
July 30, 1982
Yvonne Strahovski Zodiac Sign:
Cancer
Yvonne Strahovski Age In 2020:
50
Yvonne Strahovski Birthplace:
Not Available
Yvonne Strahovski Full Name/Real Name:
Yvonne Strzechowski

Body Statistics

Yvonne Strahovski Height:
5' 9¼" (176 cm)
Yvonne Strahovski Weight:
130 lbs (59.0 kg)
Yvonne Strahovski Bra Size/Breast Size:
34B
Yvonne Strahovski Dress Size:
4
Yvonne Strahovski Waist Size:
 24 inches
Yvonne Strahovski Hip Size:
 35 inches
Yvonne Strahovski Feet/Shoe Size:
9
Yvonne Strahovski Eye Color:
Blue
Yvonne Strahovski Natural Hair Color:
Blonde

Background

Yvonne Strahovski Nationality:
Australian
Yvonne Strahovski Ethnicity:
Polish
Yvonne Strahovski Religion:
Not Available

Education

Yvonne Strahovski High School:
Not Available
Yvonne Strahovski University/College:
Not Available
Yvonne Strahovski salary is not available.
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yvonne Strahovski Rating

No Ratings Yet