Next

Roman Polanski Net Worth

Roman Polanski Net Worth 2020:
$45 Million
Roman Polanski Birth Date:
18 August, 1933
Roman Polanski Zodiac Sign:
Leo
Roman Polanski Age In 2020:
86
Roman Polanski Birthplace:
Paris, France
Roman Polanski Full Name/Real Name:
Roman Liebling

Body Measurements

Roman Polanski Height:
5' 5" (165 cm)
Roman Polanski Weight:
Not Available
Roman Polanski Feet/Shoe Size:
Not Available
Roman Polanski Eye Color:
Dark Brown
Roman Polanski Natural Hair Color:
Light Brown
Roman Polanski Waist Size:
Not Available

Background

Roman Polanski Nationality:
Polish
Roman Polanski Ethnicity:
White
Roman Polanski Religion:
Atheist

Education

Roman Polanski High School:
Not Available
Roman Polanski University/College:
Lodz Film School, Poland (1959)
Roman Polanski salary is not available.
Roman Polanski Net Worth
Photo: Georges Biard (Own work) CC-BY-SA-3.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/], via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Roman Polanski Rating

No Ratings Yet