Next

Rachel Uchitel Net Worth Shoe Size

Rachel Uchitel Net Worth 2019:
$10 Million
Rachel Uchitel Body Measurements:
Not Available
Rachel Uchitel Birth Date:
26 January, 1975
Rachel Uchitel Zodiac Sign:
Aquarius
Rachel Uchitel Age In 2019:
44
Rachel Uchitel Birthplace:
New York

Body Statistics

Rachel Uchitel Height:
5' 9" (175 cm)
Rachel Uchitel Weight:
Not Available
Rachel Uchitel Bra Size/Breast Size:
Not Available
Rachel Uchitel Dress Size:
Not Available
Rachel Uchitel Waist Size:
Not Available
Rachel Uchitel Hip Size:
Not Available
Rachel Uchitel Feet/Shoe Size:
8 US
Rachel Uchitel Eye Color:
Blue
Rachel Uchitel Natural Hair Color:
Dyed Blonde

Background

Rachel Uchitel Nationality:
American
Rachel Uchitel Ethnicity:
White
Rachel Uchitel Religion:
Jewish

Education

Rachel Uchitel High School:
Not Available
Rachel Uchitel University/College:
Not Available
Rachel Uchitel salary is not available.
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rachel Uchitel Rating

No Ratings Yet
Rating: 4/5 - 1 vote