Next

Perez Hilton Net Worth

Perez Hilton Net Worth 2019:
$30 Million
Perez Hilton Birth Date:
23 March, 1978
Perez Hilton Zodiac Sign:
Aries
Perez Hilton Age In 2019:
41
Perez Hilton Birthplace:
Miami, Florida, USA
Perez Hilton Full Name/Real Name:
Mario Armando Lavandeira Jr
Perez Hilton Middle Name:
Armando

Body Measurements

Perez Hilton Height:
6 feet (183 cm)
Perez Hilton Weight:
Not Available
Perez Hilton Feet/Shoe Size:
Not Available
Perez Hilton Eye Color:
Blue
Perez Hilton Natural Hair Color:
Light Brown
Perez Hilton Waist Size:
Not Available

Background

Perez Hilton Nationality:
American
Perez Hilton Ethnicity:
Hispanic
Perez Hilton Religion:
Atheist

Education

Perez Hilton High School:
Not Available
Perez Hilton University/College:
Not Available
Perez Hilton salary is not available.
Perez Hilton Net Worth
Photo: Paparazzo Presents (Own work) CC-BY-SA-3.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/], via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perez Hilton Rating

No Ratings Yet