Next

Giancarlo Esposito Net Worth

Giancarlo Esposito Net Worth 2020:
$2 Million
Giancarlo Esposito Birth Date:
26 April, 1958
Giancarlo Esposito Zodiac Sign:
Taurus
Giancarlo Esposito Age In 2020:
62
Giancarlo Esposito Birthplace:
Copenhagen, Denmark
Giancarlo Esposito Full Name/Real Name:
Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito

Body Measurements

Giancarlo Esposito Height:
5' 8" (173 cm)
Giancarlo Esposito Weight:
Not Available
Giancarlo Esposito Feet/Shoe Size:
Not Available
Giancarlo Esposito Eye Color:
Light Brown
Giancarlo Esposito Natural Hair Color:
Black
Giancarlo Esposito Waist Size:
Not Available

Background

Giancarlo Esposito Nationality:
American
Giancarlo Esposito Ethnicity:
mixed
Giancarlo Esposito Religion:
Not Available

Education

Giancarlo Esposito High School:
Not Available
Giancarlo Esposito University/College:
Not Available
Giancarlo Esposito salary is not available.
Giancarlo Esposito Net Worth
Photo: Giancarlo_Esposito.jpg: Genevieve derivative work: RanZag (This file was derived from: Giancarlo_Esposito.jpg ) CC-BY-2.0, via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Giancarlo Esposito Rating

No Ratings Yet