Next

Bobby V Net Worth

Bobby V Net Worth 2020:
$6 Million
Bobby V Birth Date:
27 February, 1980
Bobby V Zodiac Sign:
Pisces
Bobby V Age In 2020:
39
Bobby V Birthplace:
Jackson, Mississippi, USA
Bobby V Full Name/Real Name:
Robert Wilson

Body Measurements

Bobby V Height:
5' 2" (157 cm)
Bobby V Weight:
Not Available
Bobby V Feet/Shoe Size:
Not Available
Bobby V Eye Color:
Black
Bobby V Natural Hair Color:
Black
Bobby V Waist Size:
Not Available

Background

Bobby V Nationality:
American
Bobby V Ethnicity:
Black
Bobby V Religion:
Not Available

Education

Bobby V High School:
North Atlanta High School
Bobby V University/College:
Clark Atlanta University
Bobby V salary is not available.
Bobby V Net Worth
Photo: Alessandro Grimaldi (Own work) PD, via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bobby V Rating

No Ratings Yet