Next

Blanka Vlasic Net Worth Weight Shoe Size

Blanka Vlasic Net Worth 2020:
$1 Million
Blanka Vlasic Body Measurements:
Not Available
Blanka Vlasic Birth Date:
8 November, 1983
Blanka Vlasic Zodiac Sign:
Scorpio
Blanka Vlasic Age In 2020:
36
Blanka Vlasic Birthplace:
Split, Croatia

Body Statistics

Blanka Vlasic Height:
6' 4" (193 cm)
Blanka Vlasic Weight:
165 lbs (74.8 kg)
Blanka Vlasic Bra Size/Breast Size:
Not Available
Blanka Vlasic Dress Size:
Not Available
Blanka Vlasic Waist Size:
Not Available
Blanka Vlasic Hip Size:
Not Available
Blanka Vlasic Feet/Shoe Size:
13 US
Blanka Vlasic Eye Color:
Not Available
Blanka Vlasic Natural Hair Color:
Not Available

Background

Blanka Vlasic Nationality:
Croatian
Blanka Vlasic Ethnicity:
White
Blanka Vlasic Religion:
Not Available

Education

Blanka Vlasic High School:
Not Available
Blanka Vlasic University/College:
Not Available
Blanka Vlasic salary is not available.
Blanka Vlasic Net Worth
Photo: André Zehetbauer from Schwerin, Deutschland (Vlasic,Blanka) CC-BY-SA-2.0, via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blanka Vlasic Rating

No Ratings Yet