Next

Devon Aoki Net Worth Measurements Bra Size Shoe Size Ethnicity

Devon Aoki Net Worth 2019:
$2 Million
Devon Aoki Body Measurements:
32-22-33
Devon Aoki Birth Date:
August 10, 1982
Devon Aoki Zodiac Sign:
Leo
Devon Aoki Age In 2019:
36
Devon Aoki Birthplace:
New York, NY
Devon Aoki Full Name/Real Name:
Devon Edwenna Aoki

Body Statistics

Devon Aoki Height:
5' 6" (168 cm)
Devon Aoki Weight:
Not Available
Devon Aoki Bra Size/Breast Size:
32
Devon Aoki Dress Size:
4
Devon Aoki Waist Size:
22 inches
Devon Aoki Hip Size:
33 inches
Devon Aoki Feet/Shoe Size:
7.5
Devon Aoki Eye Color:
Not Available
Devon Aoki Natural Hair Color:
Light Brown

Background

Devon Aoki Nationality:
American
Devon Aoki Ethnicity:
Japanese (father). English, German (mother)
Devon Aoki Religion:
Not Available

Education

Devon Aoki High School:
Not Available
Devon Aoki University/College:
Not Available
Devon Aoki salary is not available.
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Devon Aoki Rating

No Ratings Yet
Rating: 5/5 - 2 votes