Next

Chloe Moretz Net Worth Measurements Bra Size Weight Shoe Size

Chloe Moretz Net Worth 2019:
$8 Million
Chloe Moretz Body Measurements:
34-24-35
Chloe Moretz Birth Date:
February 10, 1997
Chloe Moretz Zodiac Sign:
Aquarius
Chloe Moretz Age In 2019:
21
Chloe Moretz Birthplace:
Atlanta, Georgia, USA

Body Statistics

Chloe Moretz Height:
5 ft 5 in or 165 cm
Chloe Moretz Weight:
49 kg or 108 pounds
Chloe Moretz Bra Size/Breast Size:
34B
Chloe Moretz Dress Size:
Not Available
Chloe Moretz Waist Size:
24 inches
Chloe Moretz Hip Size:
35 inches
Chloe Moretz Feet/Shoe Size:
6
Chloe Moretz Eye Color:
Not Available
Chloe Moretz Natural Hair Color:
Blonde

Background

Chloe Moretz Nationality:
United States
Chloe Moretz Ethnicity:
White
Chloe Moretz Religion:
Christian

Education

Chloe Moretz High School:
Not Available
Chloe Moretz University/College:
Not Available
Chloe Moretz salary is not available.
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chloe Moretz Rating

No Ratings Yet
Rating: 5/5 - 2 votes