Next

Apolo Ohno Net Worth Weight

Apolo Ohno Net Worth 2019:
$10 Million
Apolo Ohno Birth Date:
22 May, 1982
Apolo Ohno Zodiac Sign:
Gemini
Apolo Ohno Age In 2019:
37
Apolo Ohno Birthplace:
Seattle, Washington
Apolo Ohno Full Name/Real Name:
Apolo Anton Ohno

Body Measurements

Apolo Ohno Height:
5' 8" (173 cm)
Apolo Ohno Weight:
145 lbs (65.8 kg)
Apolo Ohno Feet/Shoe Size:
Not Available
Apolo Ohno Eye Color:
Hazel
Apolo Ohno Natural Hair Color:
Dark Brown
Apolo Ohno Waist Size:
Not Available

Background

Apolo Ohno Nationality:
American
Apolo Ohno Ethnicity:
mixed
Apolo Ohno Religion:
Not Available

Education

Apolo Ohno High School:
Not Available
Apolo Ohno University/College:
University of Colorado at Colorado Springs
Apolo Ohno salary is not available.
Apolo Ohno Net Worth
Photo: Noelle Neu (http://ohnozone.net) (Photograph taken by Noelle Neu at http://ohnozone.net) CC-BY-SA-3.0-migrated, via Wikimedia Commons
Next
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apolo Ohno Rating

No Ratings Yet